Shpallje, 10.05.2022

Shpallje, 10.05.2022

Shpallje May 10, 2022 - 15:22

“Adaptech L.L.L.” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810975627, Prizren.

Halil Hoti shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810605380, Prizren. 

Besmir Hoti shpall të pavlefshme 4 dëftesat dhe diplomën, SHMLT “11 Marsi", Prizren.

Endrit Xhezairi shpall të pavlefshme diplomën, vërtetimin e notave dhe mungesave, SHMLT "11 Marsi”, Prizren.

Meriton Zeka shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI-IX, SHFMU “Bajram Curri”, Nekoc.

Kaqusha Kastrati shpall të pavlefshme dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Rrezart Veseli shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Gëzim Avdulli shpall të pavlefshme dëftesat e SHMT “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

Sevdije Zeka shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI-IX, SHFMU “Bajram Curri”, Drenas.

Shpend Topalli shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI-IX, SHFMU “Ali Gashi”, Çikatovë e Re.

Adhurim Halabaku shpall të pavlefshme  dëftesat e e shkollës së mesme profesionale “Jonuz Zejnullahu”, vitet 1, 2, 3, 4, Viti.

Bekim Fazliu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. fiskal 810369844, Lipjan.

Albulena Peqani shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “AAB”, Fakulteti Shkenca Sociale, Ferizaj.

Agron Berisha shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9 të SHFMU “Skënderbeu”, Kraisht - Lipjan.