Shpallje, 04.05.2022

Shpallje, 04.05.2022

Shpallje May 04, 2022 - 10:46

Arben Hasani shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

Jakup Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I të SHMLP “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Nuredin Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën dhe diplomën e SHMLP “Shjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Fatlinda (Fadil) Hasani shpall të pavlefshme diplomën bachelor - kolegji menaxhmentit internavional “Globus” me nr. 017/14, Prishtinë.

Gjengiz Torbançr shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Arjeta (Halil) Azemi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

“Z - LAB” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 810859671 Prishtinë.

Liridona (Ymer) Gashi Makolli shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “AAB”, Prishtinë, me nr. 1201/18.

Halil Kurtishaj shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 70120386, NTSH “Globus”, Suharekë.

Hetem Llapatinca shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 70115103, NTSH “Kia”, Suharekë.

Ariana Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Jeta e Re”, Suharekë.

Ramadan Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Jeta e Re”, Suharekë.

Dritan Muqa shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Dëshmorët e Vraniqit”, Vraniq.

Aetan Lushaj shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Dëshmorët e Grejkocit”, Grejkoc.

Fadil Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Jeta e Re”, Suharekë.

Endrit Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare SHF “Bajram Curri”, Nishor.

Fatime Berisha shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Jeta e Re”, Suharekë.

Shpejtim Kuqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM “Jeta e Re”, Suharekë.

Genc Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Bajram Curri”, Nishor.

Bajram Ndrecaj shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Jeta e Re”, Suharekë.

Meriton Destani shpall të pavlefshme diplomën, SHMLT “11 Marsi”, Prizren.

NPT “Merxhani” shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 80283245, Prizren.

DPT “Beni Market” shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 80575572, Prizren.

Muhamed Smaili shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM “Gjon Buzuku”, Prizren.