Shpallje, 14.01.2022

Shpallje, 14.01.2022

Shpallje January 14, 2022 - 14:40

Mentor Mustafa shpall të pavlefshme dëftesat e SHMLE “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Sulejman Ramadani shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV dhe diplomën e SHM “Zenel Hajdini”, Gjilan.

Egzon Ramadani shpall të pavlefshme dëftesat I, II, III, diplomën dhe certifikatën e Testit të Maturës të SHMEP “Hoxhë Kadri Prishtina”, Fushë Kosovë.

Rufan Hoda shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I – V, SHFMU “Luigj Gurakuqi”, Nashec.

Emil Sadiku shpall të pavlefshme diplomën, SHMLT “11 Marsi”, Prizren.

DPT “Market Cimi” shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 601057111, Prizren.

Hatim Qovanaj shpall të pavlefshme certifikatën për kuzhinier QRAP, Prizren.