Shpallje, 10.01.2022

Shpallje, 10.01.2022

Shpallje January 10, 2022 - 14:18

 

 

Arben Arifi shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Ekrem Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Zenel Hajdini”, Prishtinë.

Fitim Sahiti shpall të pavlefshme diplomën, kolegji “Dardania”, Prishtinë.

Rafet Maqastena shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë,

Ismaijl Kasumi shpall të pavlefshme diplomën, SHMEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Lori Osmani shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12, 13, të SHMT “Hasan Tasini”, Obiliq.

Selman Lladrovci shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Skender Reshani shpall të pavlefshme diplomën e SHMTB “Abdyl Frashëri”, Prishtinë.

Qendresa Haziri shpall të pavlefshme kartelën identifikuese të kolegjit “AAB”, Infermieri RE- 18825/19, Prishtinë.

Rinor Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e gjimnazit “Eqrem Çabej”, Prishtinë.

Esmeranda Thaqi shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit AAB - Marketing dhe Administratë Biznesi, Prishtinë.

Valon Celina shpall të pavlefshme diplomën, SHMLM “Luciano Motroni”, Prizren.

Nexhmedin Kafexholli shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMLM “Luciano Motroni”.

Arton Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Bahtije Thaqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Abedin Bujupi”, Arllat.

Vuoletë Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Abedin Bujupi”, Arllat.

Avni Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Fidan Seferi shpall të pavlefshme dëftesën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Driton Gorani shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Faton Hysenaj shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Besim Zijadin Rexhepi shpall të pavlefshme licencën për instruktor – shofer, nr. 01-0128/18, e lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit.