Shpallje, 24.11.2021

Shpallje, 24.11.2021

Shpallje November 24, 2021 - 14:10

Samir Rexhepi shpall të pavlefshme diplomën, SHMLEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Etrisona Maliqi shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Xhavit Ahmeti”, Prishtinë.

“SA – Selimi and Associates” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër unik identifikues 810863961, Prishtinë.

Oket Hoxha shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër unik identifikues 810175663, Prishtinë.

Leotrim Bequku shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër unik identifikues 810067977, Fushë-Kosovë.

Vjolla Gjonbalaj shpall të pavlefshme diplomën, Fakulteti Juridik, UP “Hasan Prishtina”, Prishtinë.

Edmond Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMLT “11 Marsi”, Prizren.