Shpallje, 16.11.2021

Shpallje, 16.11.2021

Shpallje November 16, 2021 - 11:00

Ermal Berisha shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Drita Berisha shpall të pavlefshme diplomën, SHMLEJ "Hoxhë Kadri Prishtina", Prishtinë.

Sheqir Franca shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI, VII, VIII, IX, SHF "Asim Vokshi", Prishtinë

Mehmetali Gubetini shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT "Ismail Dumoshi", Obiliq.

Leona Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën, SHF "Nazim Gafurri", Prishtinë.

Shpetim Spahia BI shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër unik identifikues: 810026212, Prishtinë.

Dardan Preniqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT "Ismail Dumoshi" Obiliq.

Granit Pacolli shpall të pavlefshme diplomën, SHM "Gjin Gazulli" Prishtinë.

Arianit Sopi shpall të pavlefshme diplomën, SHMB "Abdyl Frashëri" Prishtinë.

Gresa Hoti shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Gjon Buzuku”, Prizren.

Elma Bytyçi shpall të pavlefshme dëftesat, SHM "Remzi Ademaj", Prizren.

DPT “Market Pashtriku” shpall të pavlefshme certifikatën fiskale me numër: 600329107, Prizren.

Ramadan Abdullahu shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Agnesa Spahiu shpall te pavlefshme dëftesën e klasave VI - IX SHFMU “Dituria”, Dardani.

Agnesa Spahiu shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Arbnor Sherifi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Ulpiana”, Lipjan.

Jeton Syla shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I - V dhe VI - IX, SHFMU “Emin Duraku”, Banull - Lipjan.

Përparim Troshupa shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I - V dhe VI - IX, SHFMU “Kadri Beba”, Ribar i Madh - Lipjan.

Edison Kastrati shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu”, Drenas.

Shqipdon Nika shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu”, Drenas.

Lindmir Ibriqi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu”, Drenas.

Azemine Hajrizi shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Gani Elsahni”, Krajkovë.

Fatos Bajraktari shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu”, Drenas.

“Don Xhoni” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 811438979, Drenas.

Fatmir Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VIII, SHF “Abedin Bujupi”, Arllat.

Merita Tafaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasës XII, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Hesat Lushi shpall të pavlefshme dëftesën e viteve I, II, III dhe diplomën, SHMT “Pjeter Bogdani”, Ferizaj.

Hanife Memeti shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën, SHM “Shaban Hashani”, Ferizaj.

Hazire Spahiu shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Jetmir Husenaj shpall të pavlefshëm indeksin me numër: Fer. 09/2007, Kolegji Universitar KUF.

Durim Gashi BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 70558483, Prizren.

Mujë Morina shpall të pavlefshme dy dëftesat dhe diplomën, SHM "Gjon Buzuku", Prizren.

Mujë Morina shpall të pavlefshme dy dëftesat, SHM "12 Maji", Ratkobc.

Amine Berisha shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VIII dhe IX, “International Maarif Schools Of Kosova”, Prizren.

Adi Qenaj shpall të pavlefshme diplomën, SHM "Gjon Buzuku", Prizren.