Shpallje, 16.09.2021

Shpallje, 16.09.2021

Shpallje September 16, 2021 - 11:58

Gëzim Qorrolli shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Rina Ferizi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12, certifikatën e pikëve, TMSH dhe diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Rrahim Mialica shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Liman Rekaj”, Prelez.

Nebahate Likiqi shpall të pavlefshme dëftesën e viteve 1, 2, 3, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Murat Pleshina shpall të pavlefshme dëftesën e viteve 1, 2, 3 dhe diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Jon Mustafa shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Artiola Jashanica shpall të pavlefshme certifikatën e pikëve, TMSH SHMM “Çesk Zadeja”, Ferizaj.

Riola Hajdari shpall të pavlefshme certifikatën e pikëve, TMSH SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Dardan Zymeri shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “AAB”, Prishtinë.

Donat Salihu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9, shkolla fillore “Vezir Jashari”, Ferizaj.

Lumnije Mani shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-8, shkolla fillore “Jeta e Re”, Greme.

Ardita Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Batishahe Aziri shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Albiona Domaqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12, certifikatën e pikave dhe diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Besnik Gjini shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Dorontina Isaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-5 dhe 6-9, shkolla fillore “Muharem Shemsedini”, Fshati i Vjetër”.

Qamil Rexhepi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-8, shkolla fillore “Konstadin Kristoforidhi”, Neredime.

Fari Mehmeti shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811026914.

Leona Mustafa shpall të pavlefshme diplomën dhe certifikatën e pikëve, TMSH SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Lindon Mustafa shpall të pavlefshme diplomën dhe certifikatën e pikëve, TMSH SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Mufail Alia shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

Edip Qafleshi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Sezai Surroi”, Bellobrat.

“RIO” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 180032722, Radesh - Dragash.

Taulant Rakipi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Ruzhdi Berisha”, Dragash.

DPH “Gurra” shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër:71130126, Blaq – Dragash.

Afrim Myrtezani shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “28 Nëntori”, Bresanë - Dragash.

Flamur Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Ruzhdi Berisha”, Dragash.

Arton Mustafa shpall të pavlefshme diplomën, si dhe dëftesat e viteve 1, 2, 3, 4, SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Edison Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës XII, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Linda Simitciu shpall të pavlefshme katër dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Eda Morina shpall të pavlefshme tri dëftesat, diplomën, certifikatën e Testit të Maturës, gjimnazi “Loyola”, Prizren.

Flamur Maralushaj shpall të pavlefshme tri dëftesat, diplomën dhe certifikatën e Testit të Maturës, SHMGJ “Remzi Ademaj”, Prizren.

Afrore Nishori shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Erdonisi”, nr. 811359422, Drenas.

Ramë Buzhala shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Endrit Halilaj shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Naile Demiri shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Bajram Curri”, Drenas.

Sofije Aruqaj shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Malush Ahmeti”, në Rezallë.

Besmir Morina shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.