Shpallje, 15.09.2021

Shpallje, 15.09.2021

Shpallje September 15, 2021 - 09:48

 

“Ariani Al” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810828022, Prishtinë.

Fatbardha Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesat e SHM “Hivzi Sylejmani”, Fushë Kosovë.

Naile Halili shpall të pavlefshme dëftesat e klasës 10, 11, 12, si dhe diplomën e shkollës së mesme të muzikës “Çesk Zadeja”, Ferizaj.

Arsim Isufi shpall të pavlefshme diplomën, SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Xheladin Muja shpall të pavlefshme diplomën e kuzhinierit - QAP, Prizren.

Burim A. Shala shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810981747, Prizren.

Rinesa Collaku shpall të pavlefshme certifikatën e Maturës Shtetërore, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

NSHT “Inter – Tel” shpall të pavlefshme certifikatën deklaruese, TVSH-ja nr. 330310285, Prizren.

Gent Spahiu shpall të pavlefshme tri dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

And Spahiu shpall të pavlefshme certifikatën e Testit të Maturës, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Edison Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Barnatore “Qëndresa” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811315797, Obiliq.