Shpallje, 14.07.2021

Shpallje, 14.07.2021

Shpallje July 14, 2021 - 11:10

Besart Demir shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica” dhe dëftesat e klasës X, XI, XII, XIII, Lipjan.

Dijellza Olluri shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Jeton Hasani shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Doruntina Mehmeti shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Minire Pecani shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Muharrem Xhemalji shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Shotë Galica”, Abri e Epërme.

Arbesa Qorri shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Edona Selmani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Ermira Jetishi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Dashurim Rexhepi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Valon Thaqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 6-9, shkolla fillore “Ali Hadri”, Mirash.

Habibe Salihu shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Rexhepi Shukolli shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Mejreme Hashani shpall të pavlefshme dëftesën e vitit 1, 2, 3, 4, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Valbona Haxhisaliu shpall të pavlefshme arkën fiskale me nr. n.k--04401046 dhe nr. biznesi 811047928, “Kopshti Artë”.

Berar Viqaj shpall të pavlefshme dëftesën e vitit 1, 2, 3, 4 dhe diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Syzana Thaqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Vildan Ramabaja shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Leart Neziri shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 11, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Shkendije Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Avni Bajrami shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me informata nr. 810645830, Ferizaj.

Isuf Qerimi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Arjeta Rexha shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 6-9, shkolla fillore “Dituria”.

Shkurte Hajdini shpall të pavlefshme dëftesën e vitit 1, 2, 3, 4 dhe diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Shpresa Breznica shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Liman Rekaj”, Surqinë.

Jon Idrizi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 6-9, shkolla fillore “Jeronim de Rada”, Ferizaj.

Arben Shumolli shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811554080, Ferizaj.

Mefail Hajdini shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80352883, DPH “Elita”, Ferizaj.

Arlinda Azemi shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Ismet Veseli shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811054436, SHPK “Tuar f.l.y.”, Ferizaj.

Drenusha Bislimi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, SHMM “Qesk Zadeja”, Ferizaj.

Kaltrina Hajdini shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Sakip Haliti shpall të pavlefshme dëftesën e vitit 1, 2, 3, 4, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Lorik Azemi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Leordesa Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Leonora Raqi shpall të pavlefshme dëftesën e vitit 1, 2, 3, 4, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Mejdi Avdiu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Tefik Çanga”, Ferizaj.

Xhafer Haxhiu shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330367632, “M&r Trade”, SHPK.

Alma Beqa shpall të pavlefshme dëftesat e klasës 10, 11, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Blerona Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Genton Fazliu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Erina Emerllahu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Liridona Karaliti shpall të pavlefshme certifikatën e nivelit (3), SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Mentor Selimi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71351483, Ferizaj.

Jeton Ferati shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-5, shkolla fillore “Jeronim de Rada”, Ferizaj.

Lorine Azemi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Behrije Zeqiri shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 11, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Idriz Kiqiki shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 71135039, DPT “Harry’s”.

Jehona Morina shpall të pavlefshme indeksin e fakultetit “Isa Boletini”.

DPH “Barcode” shpall të humbur arkën fiskale me nr. 600205597.

NTP “Iliri” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. biznesi 810347569.