Infektuar: 107497
Shëruar: 104054
Vdekur: 2245
Shpallje, 11.06.2021

Shpallje, 11.06.2021

Shpallje June 11, 2021 - 14:26

Valon Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Emin Duraku”, Prishtinë.

Agim Morina shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

“La Linca Cooffe More” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330211798, Prishtinë.

Valmir Arifi shpall të pavlefshme dëftesën, diplomën dhe certifikatën e Testit të Maturës të SHMP “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Sami Arllati shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Bajram Curri”, Nekoc.

Arben Rrustemi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Ridvan Buçinca shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Adelina Gjinovci shpall të pavlefshme dëftesat e diplomën, SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Leonita Kukaj shpall të pavlefshme dëftesën e I-V, SHFMU “Dëshmorët e Qëndresës”, Tërstenik.

Shkëmb Shishani shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

“Toka Group” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 600379483, Prizren.

Dardan Berisha shpall të pavlefshme dëftesat e vitit X, Xl, XII dhe diplomën, SHMGJ “Asllan Berisha”, Rugovë.

“K- Servis” SHPK me numër unik 810120569 shpall të pavlefshme certifikatën deklaruese, TVSH nr. 330397647, Prizren.
Fatime Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMLM “Luciano Motroni”, Prizren.

Florijan Bajraktari shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Gresa Morina shpall të pavlefshme diplomën, SHMP “Abdyl Rama”, Shirokë – Suharekë.

Valdete Kicaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Shaban Selimaj shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHF “Dëshmorët e Grejkocit”, Suharekë.

Naim Kabashaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit nr. 70334772, DPZ “Naimi”, Suharekë.

Sanije Voci shpall të pavlefshëm letërnjoftimin me nr. 1008166141.

Hamdi Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT “Skendër Luarasi”, Suharekë.

Arbërita Cikaqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Bukurie Haxhiaj Rexhaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Alina Halili shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Migjeni”.
 

Blerina Xhafa shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Eqrem Çabej”.

Albana Haziraj shpall të pavlefshme diplomën e programimit, Administratë Publike, bachelor, kolegji “AAB”, Prishtinë.

Agnesa Thaqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, shkolla e mesme “Ahmet Gashi”, Prishtinë.