Infektuar: 107497
Shëruar: 104054
Vdekur: 2245
Shpallje, 07.05.2021

Shpallje, 07.05.2021

Shpallje May 07, 2021 - 10:46

Tereza Marlek shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “Fama”, Prishtinë.

Donjeta Buzoku shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, III  dhe diplomën e SHM “Xhevdet Doda”, Prishtinë.

“Clean Ecology” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 811412460, Prishtinë.

“Get Solutions” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 811394056, Prishtinë.

“Soul Sound” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811394064, Prishtinë.

Sevgi Bala shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatat dhe diplomën, SHMLM “Luciano Motroni”, Prizren.

NT “Dardania Sport” shpall të pavlefshme certifikatën deklaruese, TVSH-ja nr. 330036899, Prizren.

 

Xhenis Kalludra shpall të pavlefshme dëftesat e SHMLM “Dr. Xheladin Deda”, Mitrovicë.


Novak Dragovic shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330272914.


Blerime Haxhijaha shpall të humbur vulën me numër KO 05901-01.


GT Services L.L.C. shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 330402579.

Arlind Dervishaj shpall të pavlefshme certifikatën për furrtar IAPP "Dituria", Prizren.


Ali Beqiri shpall të pavlefshme certifikatën e kursit ndërtimtari, e lëshuar nga Qendra për Aftësim Profesional, më 19.05.2009.


Arbenita Mecini shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Bedri Gjinaj”.

Valdrina Jashari shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM "Xhevdet Doda " Prishtinë.

Dashuri Hyseni shpall të pavlefshme dëftesën e SHF "Trepca".


“Oil-Kosova” shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër: 810549462.