Infektuar: 106538
Shëruar: 98223
Vdekur: 2213
Shpallje, 12.04.2021

Shpallje, 12.04.2021

Shpallje April 12, 2021 - 13:50

Ismet Nimani shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Bardh Avdaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71178307, Prizren.

“Smart Partners” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70010066 dhe me nr. fiskal 601045439.

Besart Lahi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Anita Çengaj shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.