Infektuar: 101517
Shëruar: 87012
Vdekur: 2072
Kompania “Agro Fresh MIM” - njoftim, 09.03.2021

Kompania “Agro Fresh MIM” - njoftim, 09.03.2021

Shpallje March 09, 2021 - 10:21

Njoftim për zvogëlim të kapitalit fillestar

Duke u bazuar në Ligjin nr. 06/ L -106 për Shoqëritë Tregtare, Neni 147, paragrafi 3, kompania “Agro Fresh MIM” SHPK, me numër unik identifikues 810386286, me vendim të pronarit, zvogëlon kapitalin fillestar prej 2.310.566.00 eurove në 4500.00 euro, përkatësisht vlera nominale e aksioneve është 4500.00 euro.