Infektuar: 101517
Shëruar: 87012
Vdekur: 2072
Shpallje, 09.03.2021

Shpallje, 09.03.2021

Shpallje March 09, 2021 - 10:07

 

 

Durim Mjaku shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Rina Cërvadiku shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

“Ambiagrokultura” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit individual me nr. 811283358, Prishtinë.

Hysen Kuqi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

Fisnik Elezkurtaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Mentor Morina shpall të pavlefshme certifikatën për kuzhinier, QAP, Prizren.

Refik Dema shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Skënderbeu”, Kaçanik.

Egzona Shamolli shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I-V të SHFMU “Ibrahim Banushi”, Shalë.

Doruntina Mustafa shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII dhe diplomën e SHGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Xhevdet Hoxha shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80376065, Prizren.

Mitereme Hoti shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70505541, Prizren.

Kristian Munega shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Temzi Ademaj”, Prizren.

Ardian Munega shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren

Dursim Hysen shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I – VIII, SHF “Ilmi Bahtjari”, Bllacë.

Jetmir Rama shpall të pavlefshme dëftesën e SHMU “Halil Alidema” prej klasës 6 – 9, Pozheran.

Krenar Shamoli shpall të pavlefshme diplomën e SHMLM “Shaqir Hoxha”, Shalë - Lipjan.

Osman Olluri shpall të pavlefshme diplomën e kryerjes së Shkollës së Lartë Pedagogjike, Prizren.

Arben Arifi shpall të pavlefshme certifikate e biznesit, NNP “Tecno Beni”, me nrf. 810719693, Lipjan.

 

Shpëtim Spahiu shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHF “Haki Stërmilli”, Zaqisht.

Rina Ramshaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Voci Ukë Osmani shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Hatixhe Mustafa shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, III, IV dhe diplomën e shkollës së mesme “Hivzi Sylejmani”.

Valton Dauti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, XIII dhe diplomën e SHM “Ruzhdi Berisha”, Dragash.

Tahir Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, III, IV dhe dy certifikatat e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”.