Infektuar: 73048
Shëruar: 61986
Vdekur: 1649
Shpallje, 18.02.2021

Shpallje, 18.02.2021

Shpallje February 18, 2021 - 11:29

Gjylsime Sinani shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Faton Fazlija shpall të pavlefshme dëftesën e plotë, SHFMU “Dy Dëshmorët”, Sheremet, KK Gjakovë.

Rahime Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën e plotë të SHF “Haxhi Hoti”, Rogovë, KK Gjakovë.

Sadije Hajdari shpall të pavlefshme dëftesën e plotë, SHF “Zenel Salihu”, Babaj Bokes, KK Gjakovë.

Ardijan Dujaka shpall të pavlefshme dëftesën e klasës IV dhe diplomën e gjimnazit “Hajdar Dushi”, në Gjakovë.

Fitim Xhema shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Luigj Gurakuqi”, në Sankoc.

Fehmi Gjeli shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Milot Morina shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Mergim Qorri shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, në Drenas.

Valmir Muja shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Mehmet Gradica”, në Gradicë.

Ujup Dervisholli shpall të pavlefshme diplomën e SHMB “Abdyl Frashëri”, Prishtinë.

Drilon Berisha shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Qëndrim Gashi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Shefike Krasniqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me konfirmime nr. 810997702, Prizren.

Esmer Smaili shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330312273, Prizren.

Arlinda Bytyçi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811041251, Prizren.

Kombi - taksi Fait Kuljici shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80590121, Prizren.

Filiz Kuka shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Ardi Alidema shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Pozheran.

Ardi Alidema shpall të pavlefshme dëftesat, prej klasës 6 deri 9, të shkollës fillore “Halil Alidema”, Pozheran.

Nezahat Alltiparmak shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Rijald Sagdati shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.