Infektuar: 18148
Shëruar: 15150
Vdekur: 666
Shpallje, 13.10.2020

Shpallje, 13.10.2020

Shpallje October 13, 2020 - 10:36
Shpallje

Lirim Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesën prej klasës VI – IX të SHF “Dëshmorët e Lubishtës, Lubishtë.

Lirim Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XIIdhe diplomën e SHM “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Ibraim Bushi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit të DPZ "Puma" - Ibraim Bushi BI, me numër 80161093.

Nazan Kërveshi shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, SHMPM “Prenk Jakova”, Prishtinë.

"Blueprint Contruksion technologie" SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 811360130, Prizren.

Berlind Muji shpall të pavlefshme dëftesën e vitit l ,ll, lll dhe dipllomën e SHM "Gjon Buzuku", Prizren.

Ahmet Ibrahimi shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “Iliria”.

Lulzim Berisha shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit të DPH “Tropical-L”, me numër 811234895 (70531895).

Gjelbrim Bungu shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skander Luarasi”, Suharekë.

Jeton Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën dhe diplomën, SHMT “Skënder Luarasi”, Suharekë.

Nexhat Hysenaj shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën dhe diplomën e SHMT “Skënder Luarasi”, Suharekë.

Arta Trolli shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën dhe diplomën e SHM ''Jeta e Re'',Suharekë.

“Era & Partners” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71329100, Prishtinë.

OSI “Dr. Gashi” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70299378, Prishtinë.

Sami Buqinca shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

Afrore Morina shpall të pavlefshme dëftesat e SHMLEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Mirlindë Sekiraqa shpall të pavlefshme certifikatën kombëtare profesionale si asistente administrative, e lëshuar në Prishtinë.

Albeta Rudari shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12, diplomën e Shkollës së Mesme të Kompetencave, Ferizaj.

Pëllumb Rushiti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën e SHMGJ “Naim Frashëri”, Shtime.

Endrit Azemi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 12, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Arjanit Tahiri shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Arjana Mahmuti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Abetarja”, Softaj.

Arjana Mahmuti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 9, shkolla fillore “Kemajl Hetemi”, Rahuvic.

Adem Bislimi shpall të pavlefshme dëftesën e vitit 3, 4, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Selami Bajrami shpall të pavlefshme dëftesën e vitit 1, 2, 3, 4, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Enis Fazliu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Magbule Hashani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70931508, NTP ëmbëltorja “Istamboll”, Ferizaj.

Skënder Rexhepi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80069642, NTSH “Grafiku”, Ferizaj.

Besnik Grainca shpall të pavlefshme dëftesën e vitit 1, 2, 3, 4 dhe diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Mimoza Salihu Viqa shpall të pavlefshme indeksin me nr. FEKB -0362/10, kolegji “AAB”, Ferizaj.

Agim Dashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71359557, autotaksi.

Zenun Hoxha shpall të pavlefshme dëftesën e vitit 1, 2, 3, 4 dhe diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Kemail Loku shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70664615, NTSH “Energjik”, Ferizaj.