Infektuar: 38431
Shëruar: 23754
Vdekur: 989
Shpallje, 09.10.2020

Shpallje, 09.10.2020

Shpallje October 09, 2020 - 11:25
Shpallje

Egzona Dedushi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës VI-IX të SHFMU “Skënderbeu”, Kraisht – Lipjan.

Hetem Zeqiri shpall të pavlefshme diplomën e SHMLT “Arkitekt Sinani”.


Qamile Ibishi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës së X të SHMLE “Hasan Prishtina”.

Agim Isufi shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Fazli Greicevci”.


Ferdije Zeneli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VII të shkollës fillore “Fazli Greicevci”.


Diana Maxhuni shpall të pavlefshme certifikatën e mamisë të SHMLM “Dr. Xheladin Deda”.


DPH “Aromaa” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810566284.


Florijana Beka shpall të pavlefshme dëftesën e vitit të I të SHMLM “Dr. Xheladin Deda”.

Abide Shabani Pira, nga Pozhorani, shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme profesionale “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

“Muharremi Grup” SHPK, Shoqëri me Aftësi të Kufizuar, shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 811288407, Drobesh – Viti.

Mehdi Kamberi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Halide Bylykbashi shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës fillore “Faik Konica ”, Prishtinë.

Halide Bylykbashi shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme të mjekësisë “Dr Ali Sokoli”, Prishtinë.

“Bujari Dent” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 601728217, Prishtinë.

Cibo” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810595879, Prizren.

DPT “Lindon Kids” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 80652534, Prizren.

Arti Ramadani shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Fatri Hoxha shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Agnesa Gashi shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Hysnije Aliu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Jeta e Re”, Greme.

Adem Dogani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-5, shkolla fillore “Tefik Çanga”, Ferizaj.

Isuf Sejdiu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71298671, Ferizaj.

Gentrit Tahiri shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën e SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Shemsie Ademi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Dardania”, Rakaj.

Valon Misini shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me numër biznesi 81105911, “Eloni” SHPK.

Alma Bega shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12, 13 dhe diplomën e SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Naile Haliti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Jeronim de Rada”, Ferizaj.

Murat Mujota shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811390286, piceria “Delfini”, Ferizaj.

Altina Beqaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12, diplomën, certifikatën e pikëve, TMSH SHMGJ “Naim Frashëri”, Shtime.

Betim Beqa shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Matoshi shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Ylli Ferati shpall të pavlefshme certifikatën e nivelit 2, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Tefik Metushi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810669244, Ferizaj.

Bajram Sopa shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Violeta Tahiri shpall të pavlefshme dëftesën e vitit 1, 2, 3, 4 dhe diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Elma Halimi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Ylber Sejdiu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 8064004, kafeneja “Sole”, Ferizaj.

Adem Bislimi shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Xhevate Veseli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Jeta e Re”, Greme.

Kushtrim Latifi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “ Hasan Tahsini”, Obiliq.

Selvete Arifi shpall te pavlefshme diplomën e SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

Behram Berisha shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Nikolla Teslla”, Obiliq.

“Arieta” OP shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër unik 810321802, Fushë Kosovë.

"Famord Industrija DOOEL" shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811251248, Fushë Kosovë.

Teuta Lipovica shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Meto Bajraktari”, Prishtinë.

Artan Jashari shpall të pavlefshëm indeksin e Fakultetit të Studimeve Islame me nr. 1615, Prishtinë.

Lulzim Sadiku shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Kushtrim Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Gjergj Fishta”, Prishtinë.

Kushtrim Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Eqrem Çabej”, Prishtinë.

DPT “Uka” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70569302, Buqe – Dragash.