Infektuar: 14939
Shëruar: 12325
Vdekur: 611
Shpallje të pavlefshme, banesë me qira - 14.09.2020

Shpallje të pavlefshme, banesë me qira - 14.09.2020

Shpallje September 14, 2020 - 09:51
Shpallje

 

 

Lëshoj banesat me qira në “Ulpianë” dhe në “Breg të diellit”. Banesat janë të mobiluara, përparësi kanë studentët ose ndonjë çift. Çmimi sipas marrëveshjes. Tel: 044506282 dhe 044469971.

******

Mimoza Musliu shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Ardit Berisha shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “7 Marsi”, Kizharekë.

Lidafete Bardhi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “GJ. K. Skënderbeu”, Drenas.

Shqipdona Zekaj shpall te pavlefshme dëftesën e SHFMU “Bajram Curri”, Nekoc.

Diellza Gashi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Noli Dina shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XII dhe diplomën e gjimnazit “Hajdar Dushi”, në Gjakovë.

Zoje Nushi shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hajdar Dushi”, në Gjakovë.

Afrim Deva shpall të pavlefshme dëftesën e plotë të SHFMU “Pjetër Muqaj”, Guskë, KK Gjakovë.

Gentian Ilaz Deliu, Remnik, Viti, shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, drejtimi Komunikacion, Trafiku Rrugor, Viti.

Blerona Suka shpall të pavlefshme dëftesën klasës XI, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Naile Kurtishaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Selvete Zulfaj shpall të pavlefshme dëftesat, viti I, II, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Florent Momaj shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Dituria”, Samadrazhë, Suharekë.

Safete Ymeri shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, III, si dhe diplomën e shkollës së mesme, gjimnazi “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Urta Avni Kraqniqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Ismail Qemali”, Prishtinë.

Agnesa Berisha shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Rina Cervadiku shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

Erblina Martina shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHME “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Elisa Tmava shpall të pavlefshme dëftesën e klasës IX, SHF “Andon Zako Çajupi”, Bardhosh.

Amir Pajaziti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Ahmet Gashi”, Prishtinë.

Egzona Sopaj shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Temzi Ademaj”, Prizren.

Enis Dilji shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71018989, Prizren.

Bali Kicaj shpall të pavlefshme diplomën e SHME ''Gjuro Salaj'' Prizren.

Berat Berisha shpall të pavlefshme diplonën e SHM “Lutfi Musiqi”, Vushtrri.

Bleron Gashi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Xhevdet doda”, Prishtinë.

Lirije Gela shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Ahmet Gashi”, Prishtinë.

Marian Rakaj shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “Iliria”, Prishtinë.