Infektuar: 10795
Shëruar: 6411
Vdekur: 365
Shpallje, 10.07.2020

Shpallje, 10.07.2020

Shpallje July 10, 2020 - 12:21
Shpallje

Shemsije Llumnica shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Naim Frashëri”, Breznicë.

Kimete Hasani shpall të pavlefshme dëftesën e vitit III dhe IV, SHMM “Dr Ali Sokoli”, Prishtinë.

Renesa Kastrati shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X dhe Xl, “ Loyola Gimnazium”, Prizren.

Armend Seferaj shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Dashurije Gashi shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.