Konferencë rajonale për parandalimin e torturës dhe trajtimit jo human

Konferencë rajonale për parandalimin e torturës dhe trajtimit jo human

Aktuale tetor 12, 2018 - 08:16
Lexo lajmet e fundit nga vendi!

Këshilli i Evropës, Zyra në Prishtinë organizon Konferencën rajonale për mekanizmat kombëtar për  parandalimin e torturës, keqtrajtimit dhe trajtimit jo human.

Konferenca mbahet në ora 09: 30.

Konferenca organizohet nga Këshilli i Evropës, Zyra në Prishtinë në bashkëpunim me Institucionin e Avokatit të Popullit në Kosovë.

Konferenca organizohet për të shënuar Ditën Botërore të Shëndetit Mendor (10 tetor), me fokus tematik në parandalimin e keqtrajtimit të personave me aftësi të kufizuara mendore në kontekstin e privimit të lirisë.