Më të lexuarat

ZËRITV

228 170

fotodite

 • Prishtina

  Foto: Driton Bublaku

 • 9/11

  Foto: Laura Hasani

 • Bregdeti!

  Foto: Laura Hasani

 • Patoku

  Foto: Driton Bublaku

 • Perëndimi

  Foto: Driton Bublaku