Infektuar: 10247
Shëruar: 5944
Vdekur: 327
Veliu: S'duam të vendosin diktat, duhet të mësohemi të jetojmë me koronavirusin

Veliu: S'duam të vendosin diktat, duhet të mësohemi të jetojmë me koronavirusin

Aktuale July 10, 2020 - 21:50

Ministri i Brendshëm, Agim Veliu përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, bën thirrje që të respektohen masat kundër pandemisë COVID-19.

Veliu thotë se meqenëse janeë qeveri e njeë vendi demokratik, nuk duan teë peërdorin mundeësineë qeë ua jep ligji "peër teë vendosur diktat ndaj qytetareëve teë vendit toneë".

“Peërkundrazi, ne po punojmeë peër veteëdijesimin dhe veteë-disiplineë teë qytetareëve, pasi qeë besojmeë fuqisheëm se tanimeë duhet teë meësohemi teë jetojmeë me COVID-19, ashtu sicë po veprohet edhe neë vendet e tjera aneë e keënd globit. Megjithateë, sjelljet e papeërgjegjshme teë njeë numri teë vogeël teë qytetareëve nuk do teë lejohen ta deëmtojneë sheëndetin e shumiceës seë qytetareëve, sjellje keëto krejteësisht teë papeërgjegjshme karshi situateës neë teë cileën ndodhemi”, shkruan ai.

Tutje, ministri i Brendshëm thotë se nuk do teë lejojohet qeë shkaku i disa sjelljeve teë tilla teë rrezikohet suksesi i peërbashkeët si shoqeëri dhe si shtet peër menaxhimin e pandemiseë.

Veliu paralajmëron se institucionet ligj-zbatuese teë vendit do t'i peërgjigjen cëdo peërpjekjeje, qofteë edhe teë paqeëllimshme, peër ta sfiduar lufteën e specialisteëve sheëndeteësoreë neë betejeën kundeër koronavirusit.

“Prandaj, edhe ju qytetareë teë dashur, duhet t'i bashkoheni keësaj beteje, duke deëgjuar me veëmendje dhe duke zbatuar me ndeërgjegje rekomandimet e eksperteëve teë fusheës. Pasi qeë rekomandimet tanimeë janeë beëreë teë obligueshme, e qeë kaneë teë beëjneë me ruajtjen e sheëndetit publik teë qytetareëve teë Kosoveës, ne si institucione peërgjegjeëse, detyrohemi teë peërdorim mekanizmat peërkateëse peër zbatimin e ploteë teë tyre”, bëri thirrje ministri i Brendshëm, Agim Veliu.