Shpallje, 20.10.2021

Shpallje, 20.10.2021

Shpallje October 20, 2021 - 13:42

Blerim Karavidaj shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Gjergj Fishta”, Prishtinë.

NTSH “Granddecor - 1“ shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimt të biznesit me numër 811193622, Gjilan.

Feride Miftari shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, III, IV dhe diplomën , SHMP “Ismail Dumoshi’, Obiliq.

Albana Maçastena shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM “Ahmet Gashi”, Prishtinë.

Valentina Maçastena shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

Binda Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

“Plandental KS” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me numër 330424924, Fushë Kosovë.

Qamil Obri shpall të pavlefshme diplomën e qendrës shkollore teknike “19 Nëntori”, Prishtinë.

Dpt “Olti Gold” shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 71019306.

OS "Medika dent" shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër: 811014894 Prishtinë.

Valdete Zogaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811001239, Prizren.

Durim Zogaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Adem Jetishi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810588072, Prizren.

DPZ "Dikton" shpall të pavlefshme certifikatën fiskale me numër: 602571938, Prizren.

Arben Gerdellaj shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Luciano Motroni”, Prizren.

Arben Gerdellaj shpall të pavlefshme dëftesën e viteve I, II, III, IV, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Ilir Baxhak shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 811220665, Dragash.

Meriton Tertini shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI, VII, VIII, IX, SHFMU “Ulina”, Kosavë.

Arta Cervadiku shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Shkelzen Cakiqi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Zelfije Hoti shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Gazmend Elezi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Rasim Kiçina”, Drenas.