Dita Botërore e Transportit të Qëndrueshëm

Dita Botërore e Transportit të Qëndrueshëm

Kuriozitete November 26, 2023 - 13:18

26 nëntori është shpallur prej OKB-së si Dita Botërore e Transportit të Qëndrueshëm. Po çfarë është transporti i qëndrueshëm?

Transporti është jetik për ndërlidhjen, tregtinë, rritjen ekonomike dhe punësimin. Megjithatë, ai është gjithashtu i implikuar si një burim i rëndësishëm i emetimeve të gazrave serrë. Zgjidhja e këtyre kompromiseve është thelbësore për arritjen e transportit të qëndrueshëm dhe, nëpërmjet kësaj, zhvillimit të qëndrueshëm.Në raportin e tij të vitit 2016, Grupi Këshillimor i Nivelit të Lartë të Sekretarit të Përgjithshëm përcaktoi transportin e qëndrueshëm si “ofrim i shërbimeve dhe infrastrukturës për lëvizjen e njerëzve dhe mallrave, duke avancuar zhvillimin ekonomik dhe social për të përfituar brezat e sotëm dhe të ardhshëm, në një mënyrë të sigurtë, të përballueshme, e arritshme, efikase dhe elastike, duke minimizuar emetimet e karbonit dhe të tjera dhe ndikimet mjedisore.”

Transporti i qëndrueshëm ka si objektiva aksesin universal, sigurine e shtuar, ndikim të reduktuar mjedisor dhe klimatik, elasticitet të përmirësuar dhe efikasitet më të madh.

Transporti i qëndrueshëm mund të përshpejtojë çrrënjosjen e varfërisë në të gjitha dimensionet e saj, uljen e pabarazisë, fuqizimin e grave dhe luftimin e ndryshimeve klimatike./ KultPlus