Posta e Kosovës nxjerr në qarkullim pullën e re postare “Fauna endemike”

Posta e Kosovës nxjerr në qarkullim pullën e re postare “Fauna endemike”

Kultura March 28, 2024 - 10:30

Posta e Kosovës, përmes Filatelisë së saj, nga sot lëshon në qarkullim të rregullt postar emisionin e ri të pullave postare “Fauna endemike”.

“Potamophylax coronavirus”, i prezantuar në pullë postare, është lloj endemik i Kosovës nga grupi i insekteve të ujërave. Lloji është zbuluar në vitin 2021 nga zona burimore e lumëbardhit të Deçanit.

Image

Megjithatë sipas Postës së Kosovës, zona ku është gjetur ky lloj insekti i rrallë është degraduar jashtëzakonisht shumë nga faktori njeri, duke e rrezikuar zhdukjen e llojit unik të këtij insekti në vendin tonë nga ndotjet e mjediseve ujore.

Përveç faktit se ky lloj në krejt globin jeton vetëm në këtë zonë në Kosovë, rëndësia e tij shfaqet edhe nëpërmjet rolit të tij thelbësor në mbajtjen e shëndetit të mjediseve të lumenjve dhe përrenjve ku ai jeton.

Image

Posta e Kosovës, përmes imazhit të pullave postare, vazhdon të mbetet përkrahës i mbrojtjes së faunës endemike, si dhe njëkohësisht promovon pasuritë e Republikës së Kosovës nëpër botë.