Aktakuzë për keqpërdorim të detyrës zyrtare ndaj dy zyrtarëve të Suharekës
Foto: Laura Hasani

Aktakuzë për keqpërdorim të detyrës zyrtare ndaj dy zyrtarëve të Suharekës

Kronika June 20, 2024 - 15:07

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar se ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve B.B. dhe B.K., të cilët ngarkohen se në cilësinë e personave zyrtarë në Suharekë kanë keqpërdorur detyrën zyrtare.

Sipas aktakuzës, “të pandehurit B.B. dhe B.K., prej datës 22.05.2018 e deri më 22.10.2018, në Suharekë, në cilësinë e personave zyrtarë, i pandehuri B.B. në cilësinë e menaxherit të kontratës, për projektin: “Ndërtimi dhe renovimi i objekteve sportive dhe kulturore”, i pandehuri B.K. në cilësinë e mbikëqyrësit të projektit të njëjtë, i kanë tejkaluar detyrat e tyre zyrtare lidhur me këtë projekt, ashtu që në kundërshtim me Nenin 61 të Rregullave dhe udhëzuesit operativ të Prokurimit Publik, pa miratimin e zyrtarit kryesor administrativ – kryetarit të Komunës së Suharekës, i pandehuri B.K., ndryshon, ndërsa i pandehuri B.B. i aprovon paramasat dhe parallogaritë gjatë ekzekutimit të punimeve, ashtu që në poligonet sportive në fshatin Peqan, Sllapuzhan dhe Buzhalë, në vend të rrethojave të poligoneve sportive me profil metalik të plasitifikuar ndryshojnë paramasat në rrethoja – profile metalike të zinkuara, në poligonin sportiv në fshatin Buzhalë, ndryshojnë paramasën dhe parallogarinë ashtu që në vend të shtrimit të fushës sportive me beton, bëjnë shtrimin e fushës sportive me bar natyror”, thuhet në njoftim.

Me këtë rast thuhet se Komunës së Suharekës i shkaktojnë dëm material në shumën prej 6 mijë e 839 eurove e 42 centësh, ndërsa operatorit ekonomik me seli në Prishtinë, i mundësojnë përfitim të dobisë materiale në shumë prej 6 mijë e 839 eurove e 42 centësh.

Me këtë, sipas Prokurorisë, ekziston dyshimi i bazuar mirë se të njëjtët në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës ose autoritetit zyrtar”, nga Neni 422, paragrafi 1, lidhur me paragrafin 2, pika 2.1 e lidhur me Nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

“Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës i ka propozuar Gjykatës që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, administrimit të provave dhe vlerësimit të tyre, të pandehurit e lartcekur për veprën penale për të cilën akuzohen të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas ligjit”, thuhet në njoftim.