Nga gjashtë muaj burg me kusht dhe nga një mijë euro gjobë katër të akuzuarve për dhënie ryshfeti në pikën kufitare Han i Elezit
Foto: Ilustrim

Nga gjashtë muaj burg me kusht dhe nga një mijë euro gjobë katër të akuzuarve për dhënie ryshfeti në pikën kufitare Han i Elezit

Kronika June 18, 2024 - 14:25

Të akuzuarit për dhënie ryshfeti në pikën kufitare Hani i Elezit, Bajram Krasniqi, Ahmet Abazi, Sabri Spahiu dhe Dardan Isaj, u dënuan me dy vjetburgim me kusht dhe 4 mijë euro gjobë (së bashku), pasi iu aprovua marrëveshja për pranimin e fajësisë e arritur mes tyre dhe Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK).

Aktgjykimi në fjalë u shpall të martën nga gjykatësja Valbona Musliu-Selimaj, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Sipas këtij aktgjykimi, katër akuzuarit e lartcekur secili veç e veç për veprën penale “Dhënie ryshfetit” u dënuan me nga 6 muaj burgim me kusht dhe me nga një mijë euro gjobë.

Sipas gjykatëses Musliu-Selimaj, dënimi i shqiptuar me burgim nuk do të ekzekutohet, nëse brenda periudhës verifikuese prej dy viteve të akuzuarit nuk kryejnë ndonjë vepër tjetër penale.

Ndërsa, dënimin me gjobë të njëjtit u obliguan që ta paguajnë në afat prej pesë muajve, pasi ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë.

Kurse, në rast se të akuzuarit dënimin me gjobë nuk mund ta paguajnë, ky dënim do t’u zëvendësohet në dënim me burgim, duke iu llogaritur shuma prej 20 euro për një ditë burgimi.

Po ashtu, të akuzuarit secili veç e veç u obliguan që të paguajnë edhe shpenzimet procedurale dhe atë shumën prej 50 euro për paushallin gjyqësor dhe 100 euro për fondin e kompensimit të viktimave të krimit.

Paraprakisht, në seancën e mbajtur në po të njëjtën ditë gjykata aprovoi marrëveshjen për pranimin e fajësisë, të arritur në mes PSRK-së dhe të akuzuarve me mbrojtësit e tyre.