Prokuroria kërkon dënimin e dy të akuzuarve për vjedhjen e 2.1 milionëve të Thesarit

Prokuroria kërkon dënimin e dy të akuzuarve për vjedhjen e 2.1 milionëve të Thesarit

Kronika December 01, 2022 - 18:22

Prokurori Special, Valdet Gashi ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë që të akuzuarit për vjedhjen e mbi dy milionë eurove të Thesarit, Labinot Gruda dhe Kadri Shala të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas ligjit.

Këtë deklarim, prokurori Gashi e bëri gjatë dhënies së fjalës përfundimtare në rastin ku Gruda dhe Shala po akuzohen për vjedhjen e 2 milionë e 77 mijë e 995 eurove nga Thesari i Shtetit.

Shpallja e aktgjykimit për këtë rast është caktuar të mbahet më 7 dhjetor.

Prokurori Gashi fjalën e tij përfundimtare e dorëzoi në formën e shkruar, duke e elaboruar të njëjtën në pika të shkurta.

Ai tha se Prokuroria mbetet në tërësi pranë të gjitha pikave të aktakuzës kundër të akuzuarve, duke shtuar se pas administrimit të provave është provuar në tërësi gjendja faktike e përshkruar si në dispozitivat e akuzës.

Fjalën përfundimtare të prokurorit e mbështeti edhe përfaqësuesja nga Ministria e Financave, Fjolla Mikullovci, e cila ka paraqitur kërkesë pasurore juridike dhe atë në vlerën e përshkruar si në aktakuzë.

Në anën tjetër, mbrojtësi i të akuzuarit Gruda, avokat Tahir Rrecaj, po ashtu fjalën përfundimtare e dorëzoi në formë të shkruar, duke i propozuar gjykatës që i mbrojturi i tij të dënohet me burgim me kusht dhe gjobë.

Sipas tij, Prokuroria Speciale me asnjë provë të vetme nuk e ka vërtetuar pretendimin e vet të paraqitur në aktakuzë se i mbrojturi i tij të ketë ndërmarrë çfarëdo veprimi të drejtpërdrejt apo të tërthortë me qellim të kryerjes së veprës penale.

Këtë deklarim të avokatit Rrecaj e përkrahu edhe i akuzuari Gruda.

“E mbështes në tërësi, pranimin e fajësisë e kam bo për arsye familjare dhe kam pasur shpresa që pas pranimit të fajësisë do të dënohem më shpejt, do të më hiqet masa e paraburgimit, në atë kohë e kam pas babain e sëmurë i cili fatkeqësisht na la, kjo ka qenë arsyeja, pra me m’u ndërpre masa e paraburgimit”, ka thënë Gruda.

Ndërkaq, mbrojtësi i të akuzuarit Shala, avokat Florent Latifaj, në fjalën e tij përfundimtare i propozoi gjykatës që i mbrojturi i tij të lirohet nga akuza, pasi që sipas tij vetëm ky do të ishte aktgjykim i drejt.

Avokati Latifaj tha se prokurori teorinë e vetme të aktakuzës sa i përket të mbrojturit të tij e mbështet kryesisht në 5 pika, e sipas në këto pika nuk mund të mbështetet fajësia e të njëjtit.

I akuzuari Shala e përkrahi deklarimin e avokatit të tij.

Po ashtu, gjatë deklarimeve avokatët kanë propozuar që ndaj të mbrojturve të tyre të ndërpritet masa e paraburgimit.

Paraprakisht në seancën e sotme, në cilësi të palës së tretë është dëgjuar edhe Isak Mula, pronar i subjektit juridik “Dekor Knauf”, i cili tha se i lidhur me këtë çështje nuk i janë bllokuar llogaritë bankare.

Ndryshe, kryetari i trupit gjykues, gjykatësi Arben Hoti, në fillim të seancës ka konstatuar se seanca e sotme ka vazhduar të mbahet në zbatim të vendimit të KGJK-së.

Ndryshe, prokuroria dhe mbrojtja nuk kishin arritur marrëveshje për pranim të fajësisë lidhur me këtë çështje.

Në seancën e 31 tetorit, kishte filluar gjykimi rishtazi pasi që paraprakisht është bërë ndryshimi i trupit gjykues, ashtu që në vend të gjykatëses Shadije Gërguri, tani e tutje do të jetë gjykatësja Valbona Selimi-Musliu.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), më 12 tetor 2021, ka ngritur aktakuzë në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë kundër të pandehurve Labinot Gruda dhe Kadri Shala.

Në aktakuzë thuhet se Gruda, akuzohet për veprat penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, “Hyrja në sistemet kompjuterike”, “Vjedhja e identitetit dhe pajisja e qasjes” dhe “Shpëlarje e parasë” lidhur me nenin 56 të Ligjit për Parandalimin e shpëlarjes së parasë dhe financimin e terrorizmit, në bashkëkryerje me të pandehurin Shala.

Ndërkaq, thuhet se Shala, akuzohet për veprat penale “Shpëlarje e parasë” lidhur me nenin 56 të Ligjit për Parandalimin e Shpëlarjes se Parasë dhe Financimin e Terrorizmit, në bashkëveprim me të pandehurin Gruda, dhe “Ndihma”, në ndërlidhje me veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Në aktakuzë thuhet se Labinot Gruda veprat penale që i vihen në barrë i kreu në cilësinë e personit zyrtar, me pozitë menaxher i tavolinës ndihmëse për Sistemin Informativ për Menaxhimin e Financave të Kosovës (SIMFK) në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve-Thesari i Shtetit. Ndërsa, Kadri Shala ishte i autorizuar ligjor në kompaninë “LDA Group SHPK”.

Sipas PSRK-së, si pasojë e veprimeve inkriminuese të të pandehurve Labinot Gruda dhe Kadri Shala, buxhetit të Republikës së Kosovës i është shkaktuar dëm në vlerë prej 2 milionë e 77 mijë e 995 euro e 90 centë.

“Lidhur me këtë, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka kërkuar konfiskimin e katër (4) veturave, të cilat janë rrjedhojë e këtij aktiviteti kriminal, shumën e të hollave të cilat janë ngrirë me urdhër të gjykatës, si dhe nga ana e të pandehurve të bëhet kompensimi i humbjes apo dëmit të shkaktuar buxhetit të Republikës së Kosovës, deri në përmbushjen e vlerës së dëmit të shkaktuar si rezultat i veprave penale, ose në të kundërtën, gjykata lidhur me këtë të konfiskojë çdo pasuri të të pandehurve deri në kompensimin e plotë të dëmit të shkaktuar buxhetit të Republikës së Kosovës”, thuhej në komunikatën e PSRK-së.

Gjithnjë sipas aktakuzës, Labinot Gruda më 9 tetor 2020, me qëllim të përfitimit në mënyrë të kundërligjshme të dobisë pasurore për vete dhe të tjerët, dhe për t’i shkaktuar dëm buxhetit të Republikës së Kosovës, në kundërshtim me detyrat dhe përgjegjësitë e vendit të punës ka ndërhyrë në ndarjen buxhetore, dhe ka transferuar shumën prej 2 milionë e 77 mijë e 995 euro e 90 centë, në llogarinë bankare në emër të “LDA GROUP”, SH.P.K.

Sipas aktakuzës, Gruda është kyçur në SIMFK dhe ia ka shtuar userit të tij mundësinë e shtimit të klasës funksionale në sistem, me ç’rast ka regjistruar furnitorin “LDA GROUP” SH.P.K, më pastaj ka krijuar përdoruesit fiktiv përmes të cilëve ka ndërmarrë veprimet për qasje për urdhër-blerje, për pranim të mallit dhe krijim të kuponave të shpenzimit, si dhe ka ndërruar fjalëkalimin e përdoruesit ekzistues “FAZLIUF” (Fadil Fazliu), i cili kishte qasje në sistem si zyrtar certifikues i Ministrisë së Infrastrukturës, përmes të cilit ka certifikuar kuponët e shpenzimit për operatorin “LDA GROUP” SH.P.K., me ç’rast Thesari i Kosovës sipas procedurave standarde të SIMFK-së, ka ekzekutuar pagesat në llogari të këtij operatori.

Kurse, Kadri Shala akuzohet se më 9 tetor 2020 me dashje dhe me qëllim të krijimit të kushteve dhe mundësive për realizimin e veprimeve inkriminuese të të akuzuarit Gruda, i ka ndihmuar të njëjtit duke i dhënë në dispozicion të dhënat e plota për subjektin juridik “LDA GROUP” SH.P.K, dhe llogarinë bankare të të njëjtës, ku person i autorizuar i të cilës me kompetenca të plota është i akuzuari Shala, me ç’rast i ka mundësuar të akuzuarit Gruda që paratë prej 2 milionë e 77 mijë e 995 euro e 90 centëm t’i transferojë në mënyrë të kundërligjshme në llogarinë bankare të këtij subjekti.

Prokuroria, gjithashtu pretendon se të akuzuarit Gruda dhe Shala nga 9 deri më 15 tetor 2020, me qëllim të fshehjes apo maskimit të natyrës, burimit, vendit, lëvizjes ose pronësisë së parave të transferuara në mënyrë të kundërligjshmem fillimisht Gruda i ka transferuar këto para në llogarinë bankare të “LDA GROUP”, e më pastaj Shala në emër të blerjes, huazimit, avansit, donacionit dhe kryerjes së obligimeve, i ka transferuar në llogari të ndryshme bankare të personave fizik dhe juridik dhe atë brenda Kosovës shumën prej 1 milion e 416 mijë e 413 euro e 64 centë dhe jashtë saj shumën prej 440 mijë euro, si dhe ka tërhequr nga banka shumën prej 221 mijë e 582 euro e 26 centë, gjoja për pagesa dhe nevoja të kompanisë. /BetimipërDrejtësi