Ceremonia e dorëzimit dhe hapjes së ofertave, shitja e aseteve - 65 (drejtpërdrejt)

Ceremonia e dorëzimit dhe hapjes së ofertave, shitja e aseteve - 65 (drejtpërdrejt)

Ekonomia April 24, 2024 - 10:47
Dorëzimi i ofertave bëhet nga ora 10:00 – 12:00, në Sallën e Konferencave, Grand Hotel, Prishtinë. Hapja e ofertave bëhet nga ora 12:30 në Sallën e Konferencave, Grand Hotel, Prishtinë.

Agjencia Kosovare e Privatizimit e ka shpallur Shitjen e Aseteve me Likuidim 65, e cila përmban 26 asete atraktive që gjenden në Kosovë. Ky është një rast i volitshëm për ndërmarrësit e rijnë që të funksionalizojnë kompanitë e tyre në asetet që janë shpallur për shitje nga AKP-ja.

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) njofton se ka tërhequr nga tenderi i shitjes Njësinë nr. 14 - NSH Ulpiana Objekti në Lipjan. Ky aset ishte paraparë për t’u shitur përmes Shitjes së Aseteve përmes Likuidimit nr. 65, e cila do të mbahet më datë 24 prill 2024, ndërsa tërheqja nga shitja është bërë me kërkesën e Komunës së Lipjanit.

Në rajonin e Prishtinës ofrohen për shitje 4 lokale afariste të madhësive të ndryshme duke filluar me lokalin 113m2 në rrugën “Luan Haradinaj” deri në 24.6 6m² lokali në Dardani, të përshtatshme për zhvillim të veprimtarive afariste. Në rajonin e Prishtinës, konkretisht në Lipjan ofrohet po ashtu një objekt për shitje, si dhe në Gadime.

Në rajonin e Mitrovicës ofrohen 9 lokale afariste për shitje, lokalet kanë hapësira të ndryshme duke filluar prej 168 m² deri te lokali me 56.4 m². Në rajonin e Mitrovicës në këtë shitje është përfshirë edhe toka dhe objekti i NSH Agrokultura Stacioni i Vjetër i Veterinës në rrugën “Adem Voca”.

Ndërkaq në rajonin e Prizrenit ofrohen tri lokale atraktive të përshtatshme për zhvillim të industrive të ndryshme tjera afariste me hapësirë prej 134m² deri tek lokali me hapësire prej 60m². Në këtë shitje janë përfshirë edhe dy lokale të NSH IMF në Podgoricë, Mal të Zi.

Të gjitha këto asete të ndërmarrjeve shoqërore paraqesin mundësi të shkëlqyer për zgjerim të biznesit apo iniciativa të reja biznesore në vendin tonë.

Shpallja publike për këto asete është bërë sot me 4 prill 2024. Ndërsa dorëzimi i ofertave bëhet me datë 24 prill 2024. Gjatë kësaj periudhe palët e interesuara e kanë mundësinë që të marrin informata më të detajuara si dhe t’i vizitojnë për së afërmi pronat e ofruara për shitje.

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes Shitjes së Aseteve me Likuidim nr.65 duhet të dorëzohen në “Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 24 prill 2024, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull. Kurse hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30.

Për më shumë informata, palët e interesuara mund të kontaktojnë AKP-në, Njësinë për Marketing dhe Marrëdhënie me Investitorë, rruga “Dritan Hoxha Nr. 55”, 10000 Prishtinë, Kosovë.