Infektuar: 14939
Shëruar: 12325
Vdekur: 611
Mustafa merr dy vendime të reja drejt përshpejtimit të pagesave të granteve për bujqit

Mustafa merr dy vendime të reja drejt përshpejtimit të pagesave të granteve për bujqit

Ekonomia June 16, 2020 - 12:18

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Besian Mustafa, pas lehtësimit të masave mbi menaxhimin e COVID-19, përmes dy vendimeve të reja, të cilat hyjnë në fuqi më datë 22.06.2020 (e hënë), inkurajon fermerët dhe agropërpunuesit që të vazhdojnë me punën e tyre të pandalshme në implementimin e projekteve të granteve.

Në këtë drejtim janë shfuqizuar dy vendime pezulluese, me qëllim që përfituesit e granteve të përfitojnë pagesat e tyre sa më parë: Vendimi nr. 66/20 i datës 16 mars 2020 për pezullimin e përkohshëm të afateve për implementimin e projekteve përfituese të granteve të vitit 2019. Me shfuqizimin e vendimit në fjalë obligohen të gjithë fermerët përfitues të projekteve të Programit të Zhvillimit Rural 2019 t’u përmbahen afateve procedurale të përcaktuara sipas Udhëzimit Administrativ (MBPZHR) me Nr. 16/2019 për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes për Zhvillim Rural për vitin 2019, të datës 21.05.2019.

Vendimi Nr. 72/20, i datës 23 mars 2020, që ndërlidhet me shtyrjen e afateve procedurale për marrjen e lejeve dhe licencave, lidhur me fushën e hortikulturës, produkteve për mbrojtjen e bimëve, plehrave, mbrojtjes së bimëve, farërave, blegtorisë, pylltarisë, verëtarisë dhe shërbimeve këshilluese për bujqësi. /Zëri/