5 milionë euro për projektin 'Blinaja'

5 milionë euro për projektin 'Blinaja'

Ekonomia dhjetor 08, 2017 - 10:19

Në bazë të projektbuxhetit të vitit 2018, shihet se Qeveria për ndërtimin e rezidencës në Blinajë të Lipjanit ka planifikuar t’i shpenzojë 1 milion euro, derisa gjatë dy vjetëve në vijim për këtë qëllim ata kanë paraparë që t’i shpenzojnë edhe 4 milionë euro, duke arritur në 5 milionë euro.

Po ashtu me projektbuxhet janë paraparë që të shpenzohen edhe 2.5 milionë euro për ndërtimin e ndërtesës për Zyrës e Presidentit, ku gjatë vitit që vjen për këtë qëllim janë paraparë të ndahen 500 mijë euro, derisa në dy vjetët në vijim janë paraparë që të shpenzohen edhe 2 milionë euro të tjera.