Vdes njeriu që shpalli vdekjen e Jugosllavisë

Vdes njeriu që shpalli vdekjen e Jugosllavisë

Dosier February 09, 2024 - 12:54

Robert Badinter, një avokat dhe politikan francez, ka vdekur në moshën 95-vjeçare, raporton Le Monde. Ai ishte gjithashtu profesor i drejtësisë në Sorbonë, president i Këshillit Kushtetues Francez, senator i Asamblesë Kombëtare Franceze dhe njeriu që shpalli vdekjen e Jugosllavisë.

Badinteri ishte një ish-ministër i jashtëm socialist francez, i lindur në vitin 1928 në Paris. Ai ishte gjithashtu profesor i drejtësisë në Sorbonë, president i Këshillit Kushtetues Francez dhe senator i Asamblesë Kombëtare Franceze.

Kur Francois Mitterrand u bë president në maj të atij viti, ai emëroi Badinterin si ministër të drejtësisë.

Robert Badinter kryesoi Komisionin e Arbitrazhit të Konferencës së Paqes për Jugosllavinë, i cili në vitin 1991 konkludoi se RSFJ ishte në proces shpërbërjeje, në bazë të të cilit, më 15 janar 1992, vendet e Komunitetit Ekonomik Evropian (EEC), sot Bashkimi Evropian, njohu pavarësinë shtetërore të Kroacisë dhe Sllovenisë në kufijtë ekzistues.

Robert Badinter u emërua president i një komisioni prej pesë anëtarësh të përbërë nga kryetarë të gjykatave kushtetuese nga vendet anëtare të EEC-së.

Komisioni konstatoi se RSFJ është shpërbërë, se kufijtë mes ish-njësive federative janë kufijtë shtetërorë të vendeve të reja, të cilët nuk mund të ndryshohen me dhunë.

Ky vendim ofroi bazën ligjore për njohjen e pavarësisë së republikave të ish-RSFJ-së, përfshirë Bosnjë dhe Hercegovinën. /express