Marrëveshje historike midis 190 vendeve për të mbrojtur biodiversitetin në natyrë

Marrëveshje historike midis 190 vendeve për të mbrojtur biodiversitetin në natyrë

Dosier January 07, 2023 - 13:58

Përfaqësues nga më shumë se 190 vende kanë arritur disa ditë më parë në një marrëveshje historike që i jep përparësi mbrojtjes së biodiversitetit dhe burimeve natyrore.

“Marrëveshja Kunming-Montreal” synon të mbrojë oqeanet, zonat tokësore dhe speciet e natyrës nga ndotja, degradimi dhe kriza klimatike. Marrëveshja historike u arrit pas gati katër vjetësh nën kujdesin e Kinës, vendi që kryeson COP15, pavarësisht kundërshtimit të Republikës Demokratike të Kongos.

Qëllimi është të mbrohet 30% e planetit deri në vitin 2030, por edhe të lëshohen 30 miliardë dollarë ndihmë vjetore për ruajtjen e natyrës për vendet në zhvillim.

Pikat kryesore të marrëveshjes përfshijnë “përdorimin e qëndrueshëm të biodiversitetit, restaurimin dhe përmirësimin e ekosistemeve, duke përfshirë ndalimin e zhdukjes së specieve dhe ruajtjen e diversitetit gjenetik, duke siguruar që përfitimet nga burimet natyrore, të tilla si ilaçet bimore, ndahen në mënyrë të barabartë dhe të barabartë dhe se të drejtat e vendasve popujt mbrohen, por gjithashtu sigurohet që paratë dhe përpjekjet për mbrojtje të shkojnë aty ku nevojiten.

Krijimi i zonave të mbrojtura në 30% të planetit, më i njohuri nga 20 masat e miratuara, ishte paraqitur si ekuivalenti i biodiversitetit të objektivit të Parisit për të kufizuar ngrohjen globale në 1.5 gradë Celsius në luftën kundër ndryshimeve klimatike. Deri më sot 17% e sipërfaqeve tokësore dhe 8% e deteve janë të mbrojtura.

Pika e miratuar garanton gjithashtu komunitetet indigjene, të cilët janë kujdestarët e 80% të biodiversitetit të mbetur në Tokë, propozon restaurimin e 30% të tokave të degraduara dhe uljen e rrezikut që lidhet me pesticidet.

Koha është e ngutshme, sipas shkencëtarëve, pasi 75% e ekosistemeve të botës po ndryshojnë nga aktiviteti njerëzor. Me pak fjalë, më shumë se gjysma e PBB-së botërore varet nga natyra dhe shërbimet e saj.

Megjithatë, bisedimet ngecën për financimin, i cili mbeti në qendër të diskutimeve deri në fund, edhe gjatë seancës plenare për miratimin e marrëveshjes. /abcnews