Ku dhe si qëndron Kosova në hapësirën kibernetike?

Ku dhe si qëndron Kosova në hapësirën kibernetike?

Auto&Tech tetor 30, 2018 - 19:30

Çka Ofron Hapësira kibernetike?

• mundësi për inovacion,

• zhvillim ekonomik

• avancim shoqëror etj

Cilat janë rreziqet?

• Sulmet kibernetike

• Krimi dhe mashtrimi

• Privatësia etj

Ku është dhe si qëndron Kosova ne CYBERSPACE?!

Hapësira kibernetike –Cyberspace (CS)  tanimë ka rrethe 4 miliardë banore! Dhe  qytetaret e Kosovës janë pjesë e saje , me mbi 1.2 milionë profile vetëm ne rrjetet sociale. Ku pjesa me aktive janë te rinjtë, me një tendence te rritjes te fëmijëve nene moshën 13vj. Qe paraqet sfide ne vete.

Ku 9 nga 10 fëmijë kane qasje ne pajisje te TI-se (Laptop,Tablet apo Telefon te mençur) duke qëndruar  mesatarisht 4 ore ne dite!

Kosova, si pjese aktive e CS , duhet te shfrytëzojë mundësit qe ofrohen per inovacion, zhvillim ekonomik dhe avancim shtetërorë. Ne fazat e tanishme ne jemi me shume banor dhe konsumues te CS-se, duke ju ekspozuar rreziqeve ku ne jemi me shume te ekspozuar se sa banoret e shteteve te zhvilluara.

Andaj, ne-CSP,ne kuadër te Muajit Ndërkombëtare te Sigurisë Kibernetike. Kemi organizuar disa aktivitete te cilat per te shtjelluar shqetësimet e Banoreve te Kosovës ne Cyberspace. Duke filluar nga sfida e pare identiteti ynë shtetërorë ne CS.

Ku aktivitet qendrore është konferenca “Sfidat ne Hapësirën Kibernetika” qe do mbahet me 31 Tetor 2018. Ku top ekspertet do shtjellojnë sfidat e sigurisë ne hapësirën kibernetike.

Ku ne fund te konferencës do ndahen çmimet për gazetaret te cilët kanë kontribuar me hulumtimet dhe storjet ne ndërgjegjësimin e qytetareve sa i përket sigurisë kibernetike dhe privatësisë. 

Dhe, fushata ndërgjegjësuese, ku personalitete e njohura (Besim Dina, Driton Toni Kuka etj) do jenë pjesë e saj me këshilla sa i përket sigurisë kibernetike me fokus fëmijët.