MASH-i kërkon mendim nga prindërit dhe mësuesit për heqjen e pushimit pranveror

MASH-i kërkon mendim nga prindërit dhe mësuesit për heqjen e pushimit pranveror

Aktuale July 10, 2024 - 20:37

Ministria e Arsimit dhe Shkencës në RMV do të konsultohet me publikun dhe mësuesit për organizimin e pushimeve pranverore në vitin shkollor 2024-2025.

MASH njofton se është duke u bërë përgatitja e kalendarëve për organizimin e punës së shkollave fillore dhe të mesme në vitin shkollor 2024-2025, dhe për përfundimin me sukses të procesit është me rëndësi mendimi i opinionit të gjerë.

“Duke pasur parasysh qëndrimet e ndryshme në opinion lidhur me pushimet pranverore në arsimin fillor dhe të mesëm vitin e kaluar shkollor, dhe për të vendosur në mënyrë transparente nëse do të organizohet edhe në vitin shkollor 2024/2025, ministria u dërgoi një pyetësor shkollave dhe është në dispozicion edhe për të gjithë publikun në linkun e mëposhtëm, në mënyrë që të gjithë të interesuarit – mësues, nxënës, prindër/kujdestarë të japin mendimin e tyre personal”, thuhet në informacion.

Ata bëjnë të ditur se me organizimin e pushimeve pranverore, viti shkollor në vitin shkollor 2024/2025 do të përfundonte më 13 qershor 2025. Nëse, nga ana tjetër, vendoset që të mos ketë pushim pranveror, viti akademik do të përfundojë më 10 qershor 2025.