Të enjten Kuvendi mban dy seanca, njëra solemne

Të enjten Kuvendi mban dy seanca, njëra solemne

Aktuale April 03, 2024 - 15:31

Kuvendi i Kosovës do të mbajë dy seanca të enjten e 4 prillit.

Seanca e parë do të jetë solemne dhe do të nisë në orën 10:00. Në rend dite është shënimi i 25-vjetorit të Betejës së Koshares.

Ndërsa seanca plenare do të nisë në orën 11:00.

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,

2. Themelimi i Komisionit Hetimor Parlamentar për procesin e subvencionimit të blerjes së teksteve shkollore dhe mjeteve mësimore për nxënësit e nivelit të Arsimit fillor dhe Arsimit të Mesëm të Ulët për vitin shkollor 2023/2024,

3. Votimi i Projektligjit nr. 08/L-234 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë për programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Fondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar,

4. Votimi i Projektligjit nr. 08/L-236 për ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan me qëllim të ekzekutimit të dënimeve daneze,

5. Votimi i Projektligjit nr. 08/L-253 për Aderimin e Republikës së Kosovës në Konventën për Importin e Përkohshëm,

6. Votimi i Projektligjit nr. 08/L-254 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Kosovës nga njëra anë dhe Bashkimit Evropian nga ana tjetër për pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e bashkimit programi i tregut të vetëm,

7. Votimi i Projektligjit nr. 08/L-259 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Financimit ndërmjet Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin “Projekti për forcimin e qeverisjes digjitale për ofrimin e shërbimeve”,

8. Votimi i Projektligjit nr. 08/L-263 për ratifikimin e Marrëveshjes për sigurime sociale ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Holandës,

9. Votimi i Projektligjit nr. 08/L-271 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Qeverisë së Kosovës, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Qeverisë së Konfederatës Zvicerane, të përfaqësuar nga Sekretariati shtetëror për çështje ekonomike për Projektin e “qëndrueshmërisë klimatike në sektorin e ujërave në Kosovë”,

10. Votimi i Projektligjit nr. 08/L-273 për ratifikimin e Marrëveshjes së financimit në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), dhe KFË, Frankfurt Am Main, për Programin e energjisë solare I (solar4kosovo I) Fotovoltaik,

11. Votimi i Projektligjit nr. 08/L-281 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërkombëtare, për pjesëmarrjen e Kosovës në programin e Bashkimit Evropian “Evropa digjitale për periudhën 2021-2027” ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian,

12. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-270 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e BE-së qytetarët, barazia, të drejtat dhe vlerat,

13. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-280 për ratifikimin e “amendamentimit nr. 3 të Marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2015”,

14. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-293 për ratifikimin e “Marrëveshjes së bashkëfinancimit për hartimin e Projektit për ndërtimin e tunelit në rrugën Tetovë-Prizren”,

15. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-292 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Kosovës në programin e Bashkimit Evropian “Drejtësia”,

16. Votimi në lexim të dytë i Projekt Kodit doganor dhe të akcizave, nr. 08/L-247,

17. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit nr. 08/L-211 për Verëra,

18. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit nr. 08/L-212 për shëndetin riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor,

19. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08/L-258 për promovimin e përdorimit të burimeve të ripërtërishme të energjisë,

20. Votimi në parim i Projektligjit nr. 08/L-266 për gjendjen civile,

21. Votimi në parim i Projektligjit nr. 08/L-268 për shpronësimin e pronës së paluajtshme,

22. Shqyrtimi i parë Projektligjit nr. 08/L-284 për shqyrtimin administrativ të akteve të komunave,

23. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-285 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të komunës,

24. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-291 për Gjykatën Administrative,

25. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-279 për Inspektoratin qendror të mbikëqyrjes së tregut,

26. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-288 për mbrojtjen e konsumatorit,

27. Votimi i Programit Kombëtar të Shkencës 2023/2028,

28. Votimi për themelimin e Komisionit Hetimor Parlamentar mbi përgjegjësitë ekzekutive të Ministrisë së Drejtësisë në raport me zjarret e dyshimta në Institutin e Mjekësisë Ligjore, zhdukjen e mostrave në rastin e Astrit Deharit dhe çdo veprimi e mosveprimi të kësaj ministrie që ka cenuar pavarësinë dhe përgjegjësitë ligjore të këtij instituti,

29. Shqyrtimi i rekomandimeve nga mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit nr. 08/L-021 për tregti me jashtë,

30. Shqyrtimi i Rekomandimeve lidhur me Raportin e auditimit të performancës “Prokurimet e negociuara pa publikim të njoftimit për kontratë në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës për vitin 2021”,

31. Shqyrtimi i Rekomandimeve për Raportin e auditimit të performancës “Renovimi dhe konfigurimi i stadiumit të qytetit në Mitrovicë, Gjilan dhe Gjakovë”,

32. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Ndërmarrjes Publike, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, për vitin 2022,

33. Shqyrtimi i Projektdeklaratës për raportet e Republikës së Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,

34. Shqyrtimi i Projektrezolutës për vlerësimin e punës së Radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2022,

35. Shqyrtimi i Projektrezolutës për vlerësimin e punës së Autoritetit të Konkurrencës i Republikës së Kosovës për vitin 2022,

36. Themelimi i Komisionit Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës,

37. Zgjedhja e anëtarëve të Bordit të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale,

38. Zgjedhja e një (1) anëtari të Këshillit Prokurorial të Kosovës, përfaqësues nga Oda e Avokatëve të Kosovës,

39. Shqyrtimi i Projektrezolutës për adresimin e çështjes së emigrimit të qytetarëve nga Republika e Kosovës.