Arsyetimet shabllon të aktgjykimeve, shkak edhe mbingarkesa e gjyqtarëve
Foto: Zëri

Arsyetimet shabllon të aktgjykimeve, shkak edhe mbingarkesa e gjyqtarëve

Aktuale March 04, 2024 - 08:00

Aktgjykimi prej 53 faqesh, i përpiluar nga Gjykata Themelore në Ferizaj, për dënimin me burgim të përjetshëm ndaj Dardan Krivaqës e dënim prej 15 vjetësh ndaj Arbër Sejdiut për vrasjen e Marigona Osmanit nuk ishte i qartë e i kuptueshëm për Gjykatën e Apelit.

Kjo gjykatë e cila edhe e ktheu rastin në rigjykim, në arsyetimin e tyre, bëri të ditur se shkeljet që ka bërë shkalla e parë, lidheshin edhe me formën e arsyetimit të aktgjykimit.

“Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale konsistojnë në faktin se dispozitivi është i pa qartë, i pa kuptueshëm dhe jo në harmoni me dispozitat ligjore, dispozitivi i aktgjykimit nga ana e gjykatës se shkallës se parë”, njofton Gjykata e Apelit.

Dobësitë në përpilimin e aktgjykimeve janë një sëmundje kronike e gjyqësorit.

Ish-kryetari i Gjykatës Supreme, Fejzullah Hasanit, thotë se të rralla janë raste kur ka aktgjykime unike.

“Krejt profesionalizmi i gjyqtarit, dija e gjyqtarit duket se si e arsyetim procesin gjyqësor, d.m.th. procesi më i komplikuar për gjyqtarët është pikërisht çështje a arsyetimit të procesit gjyqësor, fatkeqësisht ne këtë segment ka defekte të mëdha, numri më i madh i gjyqtarëve më tepër përdorin metodën shabllone por jo atë kreativitetin për ta arsyetuar secilin rast sepse secili rast është unik”, ka deklaruar për TV Dukagjinin Fejzullah Hasani, ish-kryetar i Gjykatës Supreme.

Në anën tjetër, ish-kryetari i Gjykatës së Apelit, Hasan Shala, thotë se ka pasur vazhdimisht raste kur procesi është kthyer në pikën zero, për shkak të mungesës së arsyetimit të duhur.

Ai thotë se ka një arsyetim pse ndodh kjo.

“Shpesh ndodhë që gjyqtari të ketë ngarkesë jashtëzakonisht të madhe, dhe nga ngarkesa e madhe dhe nuk ta jep një arsyetim të mjaftueshëm siç e përcakton edhe standardet si vendore edhe ndërkombëtarëve, dhe kjo duhet të tejkalohet dhe gjyqtari të jetë shumë i qetë kur e përpilon vendimin”, ka deklaruar Hasan Shala, ish-kryetar i Apelit.

Kjo problematikë, sipas ish-kryetarit të Supremes, do të duhej të adresohej më seriozisht.

“Do të duhej të ishte iniciativë e kryetarëve, e kryetares së Gjykatës Supreme që të caktohen tryeza, të caktohen diskutime por në fund është edhe llogaridhënia dhe mekanizmi kontrollit të brendshëm në gjyqësor, dhe ai gjyqtar që nuk di të shkruaj vendime gjyqësore nuk e ka vendin as në Themelore as në Apel”, ka deklaruar Fejzullah Hasani.

Rasti i vrasjes së Marigona Osmanit, është rasti i fundit prej atyre që janë ndjekur me interes nga publiku, që është kthyer në rigjykim.

Në këtë rast, Dardan Krivaqa ishte i dënuar me burgim të përjetshëm ndërsa Arber Sejdiu Sejdiu, me 15 vjet burgim.