KEDS-i njofton metodologjinë e re, kaq do të paguani për kyçje dhe shkyçje energjie

KEDS-i njofton metodologjinë e re, kaq do të paguani për kyçje dhe shkyçje energjie

Aktuale May 24, 2023 - 10:08

KEDS-i ka njoftuar se metodologjia e taksave të kyçjes është aprovuar nga ZRRE-ja dhe ka hyrë në fuqi.

Kjo metodologji, e para e këtij lloji, parasheh aplikimin e taksave të reja për kyçje dhe për shkyçje.

Sipas KEDS-it, qëllimi i metodologjisë së taksave për kyçje në rrjetin e shpërndarjes është që të rregullojë të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me kyçjen dhe rikyçjen e konsumatorëve.

Në metodologji parashihet që taksa e kyçjes për konsumatorët e rinj me kapacitet deri në 5 kWh të ulet nga 100, sa është aktualisht, në 60 euro. Ndërsa, sa i përket taksës së kapacitetit, nëse një konsumator kërkon që të regjistrohet ose të shtojë kapacitetet dhe nëse ka kapacitete të lira në vendin ku kërkohet, atëherë taksa është zero.

Në metodologji parashihet edhe aplikimi i taksës për shkyçje të konsumatorëve, që është paraparë të fillojë nga 17,70 euro (duke përfshirë TVSH-në) dhe vazhdon në bazë të kategorisë së konsumatorit dhe të konstantës.

“Lusim konsumatorët tanë që brenda afatit ligjor, i cili shkruan në secilën faturë që konsumatori e pranon, ta kryejë pagesën, meqë shkyçja aplikohet si masë finale e mospagesës së obligimeve ndaj kompanisë.

Kryerja në afatet ligjore e obligimeve kontraktuale në mes të kompanisë dhe konsumatorit nënkupton edhe fuqizim i partneritetit në mes të dy palëve, çka është edhe qëllimi kryesor i metodologjisë së re”, thuhet në njoftimin e KEDS-it. /Zëri