Infektuar: 56732
Shëruar: 49982
Vdekur: 1426
Pas Zyrës së Kryeministrit, Ministria për Kthim shpenzoi më së shumti karburante më 2019

Pas Zyrës së Kryeministrit, Ministria për Kthim shpenzoi më së shumti karburante më 2019

Aktuale December 01, 2020 - 18:58

Shfrytëzimi i automjeteve zyrtare prej punonjësve të institucioneve publike për kryerjen e detyrave zyrtare, buxhetit të Kosovës i kushton miliona euro.

Nga janari i vitit 2008, rregullat dhe procedurat për përdorimin ekonomik dhe efikas të automjeteve zyrtare të Qeverisë së Kosovës nga punonjësit e institucioneve publike përcaktohen nga Udhëzimi Administrativ nr.03/2008.

Për të mbikëqyrur zbatueshmërinë e këtij udhëzimi, u krijua edhe Njësia për Monitorimin e Përdorimit të Automjeteve në kuadër të Ministrisë së Administratës Publike. Kjo njësi ka për qëllim që të mbajë një regjistër mbi përdorimin e veturave zyrtare nga të gjitha institucionet publike, të mbajë shënime për shpenzimet e karburanteve, riparimeve dhe kilometrave të kaluara për secilin automjet.

Sipas Raportit Financiar 2019 të Ministrisë së Financave, sipas Institutit GAP, gjatë vitit 2019 nga buxheti i Kosovës janë shpenzuar 8.5 milionë euro për karburante për vetura për të gjitha institucionet publike. Krahasuar me vitin 2018, këto shpenzime kanë rënë për 270 mijë euro (-3%) në vitin 2019. Kjo nënkategori përfshin 3% të shpenzimeve të bëra nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve. Nëse e marrim një mesatare prej 1.07 eurosh për litër të karburanteve, i bie që stafi politik dhe publik i qeverisë i kanë shpenzuar rreth 8 milionë litra karburante.

Bazuar në Ligjin për Qasje në Dokumente Publike, Instituti GAP ka kërkuar të dhëna të personalizuara të shpenzimeve për karburant për vetura për vitin 2019 nga Zyra e Kryeministrit (ZKM) dhe të gjitha ministritë. Kërkesës sonë për karburante i janë përgjigjur ZKM dhe 18 ministri. Ndërsa tri ministri të tjera nuk kanë ofruar përgjigje, që janë: Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit duke mos e respektuar Ligjin për Qasje në Dokumente Publike.

“Nga ministritë që na janë përgjigjur, në formë të të dhënave vjetore të individualizuara përgjigje kanë ofruar Zyra e Kryeministrit dhe 14 ministri. ZKM dhe katër ministri (Ministria e Administrimit Publik, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Ministria për Komunitete dhe Kthim) kanë ofruar shpenzime të karburanteve në litër që pastaj më një çmim mesatar nga 0.9 deri në 1.13 euro, varësisht cilit muaj i kanë takuar shpenzimet, i kemi konvertuar në euro. Ndërsa pesë ministritë tjera: Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë shpenzimet i kanë identifikuar me targa të veturave. Ministria e Integrimeve Evropiane dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë kanë ofruar të dhënat për kabinet për shpenzime totale për muaj, kurse, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka ofruar vetëm shpenzimet totale të ministrisë gjatë vitit”, ka thënë Instituti GAP.

Nga këto të dhëna, del se Zyra e Kryeministrit, që atë kohë drejtohej nga Ramush Haradinaj, është e para për nga shpenzimet në karburante, gjithsej 78,294 euro, e pasuar nga Ministria për Kthim dhe Komunitete e drejtuar atëherë nga Dalibor Jevtiq, me 30,828 euro shpenzime në karburante.

"Krahasuar me të dhënat e karburanteve të vitit 2018, gjatë vitit 2019 vetëm tri ministri (Ministria për Komunitet dhe Kthim, Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Financave) kanë ulur shpenzimet për këtë kategori. Ndërsa ministritë që gjatë vitit 2019 për karburante të veturave kanë shpenzuar më shumë krahasuar me vitin 2018 janë: Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Zhvillimit Rajonal, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit", ka thënë GAP-i.

Kjo është lista e institucioneve që shpenzuan më së shumti në karburante:

Image