Zafir Berisha publikon objektivat e tij për Prizrenin

Zafir Berisha publikon objektivat e tij për Prizrenin

Zgjedhjet Lokale 2021 October 12, 2021 - 20:27

Kandidati i Nisma-s për të parin e Prizrenit, Zafir Berisha, ka publikuar disa nga objektivat e tij për katër vitet e ardhshme.

Në një postim në Facebok, Berisha ka përmendur një numër të madh objektivash.

Ndër to janë edhe ndërtimi i një ure që lidh Hasin me Anadrinin, vendosja e kamerave të sigurisë për të vëzhguar situatën në Prizren, shërbime falas për pensionistët në transportin urban e të tjera. /Zëri

Postimi i tij i plotë:

Disa nga objektivat tona peër kateër vitet e ardhshme:

ë Ndeërtimi i "Porteës Triumfale" neë hyrje teë Prizrenit nga drejtimi I Kukeësit, peër teë kujtuar largimin e mbi 500,000 qytetareëve nga gjenocidi serb, kthimin e tyre dhe lufteën titanike teë UCëK -seë, si dhe aleanceën me NATO-n).

ë Peërfundimi i parkut teë biznesit prej 84 hektareësh neë zoneën katastrale Korisheë-Lubizhdeë.

ë Ndeërtimi i poligonit peër trajnimin e kandidateëve nga autoshkollat si dhe garat sportive neë motorsport neë zoneën katastrale Gjonaj-Zym, neë njeë sipeërfaqe prej 3 hektareësh.

ë Ndeërtimi i dy parkingjeve neë pjeseën qendrore teë qytetit, neë peërputhje me ligjin peër Partneritet Publiko-Privat (peërballeë objektit teë administrateës komunale dhe neë Marash).

ë Ndeërtimi i impiantit teë ujeërave teë zeza neë fshatin Nashec-Tupec.

ë Zhbllokimi i transitit teë ri dhe ndeërtimi i rrugeës qeë lidhet me daljen veriore teë autostradeës.

ë Shtimi i kapaciteteve teë ujit teë pijes neë qytet si dhe fshatrat: Zhur, Billusheë, Hoqeë e Qytetit, Vlashnje, Kobaj, Atmaxheë, etj.

ë Hapja dhe rregullimi i rrugeëve peër teë mbeështetur

turizmin malor (Kabash, Pashtrik, Veërri dhe neë

bjeshkeët e Zhurit dhe Veërmiceës.

ë Ndeërtimi i teleferikut (skiliftit) neë kalaneë e Prizrenit.

ë Ndeërtimi i rrugeës qeë lidh lagjen “Bajram Curri” me fshatin Kobaj.

ë Ndeërtimi i rrugeës nga Kulla e Hoqeës neë Poslisht.

ë Ndeërtimi i rrugeës nga Billusha qeë lidhet me magjistralen Zhur-Dragash.

ë Funksionalizimi i ureës mbi lumbardh dhe hapjen e rrugeës qeë lidh lagjen Tusuz me lagjen “Bajram Curri”.

ë Ndeërtimi i njeë ure qeë lidh Hasin me Anadrinin si dhe zgjerimi i rrugës nga Landovica deri në Krushe të Vogël.

ë Rregullimi i rrjetit rrugor, vendosja e semaforeëve neë udheëkryqe si dhe pajisja e teë gjitha rrugeëve me sinjalistikeë.

ë Vendosja e ndricëimit neë teë gjitha rrugeët e komuneës, duke peërdorur teknologji teë reja dhe efikase neë peërputhje me standardet europiane.

ë Vendosja e kamerave teë siguriseë peër teë veëzhguar situateën e siguriseë neë komuneën e Prizrenit.

ë Ndeërtimi i shkolleës seë muzikeës si dhe ndeërtimi i

dy cëerdheve dhe tereneve sportive neë teë gjitha shkollat.

ë Aplikimi i sheërbimit mjekeësor stomatologjik neë teë gjitha shkollat e nivelit parauniversitar.

ë Sheërbim pedagogjiko-psikologjik neë teë gjitha shkollat e nivelit parauniversitar.

ë Hartimi politikave dhe rishikimi i aktiviteteve neë leëndeën e edukateës fizike si dhe masovizimin e sportit neë shkolla.

ë Peërfundimi i pishineës olimpike si dhe ndeërtimi i njeë palestre teë re sportive peër teë krijuar hapeësira teë mjaftueshme peër sportet kolektive dhe individuale.

ë Ndeërtimi i njeë kompleksi teë fushave teë futbollit peër organizime teë turneve mbareëkombeëtar.

ë Ndeërtimi i areneës neë fshatin Lez, peër organizimin e manifestimit tradicional ndeërkombeëtar neë sportin mundjes (pehlivana).

ë Eleminimi i teë gjitha deponive teë mbeturinave neë komuneën toneë.

ë Shndeërrimi i Prizrenit neë njeë qytet ekologjik, duke krijuar njeë ndeërmarrje publike (neë peërputhje me ligjin peër veteëqeverisje lokale), e cila do teë kujdeset veteëm peër mireëmbajten dhe gjelbrimin e qytetit.

ë Funksionalizimi i Shteëpiseë seë Kultureës neë Zhur, Hoqeë e Qytetit dhe Lubizhdeë.

ë Sheërbime falas neë transportin urban peër pensionisteë,