Gratë në Energji sjellin inovacion në ekonomi

Video shkurt 20, 2019 - 17:19
Lexo tjera detaje

Ky moment sjellë inovacion në ekonominë e Kosovës. Programi Gratë në Energji nga MFK do të mbështesë shkollimin e grave të reja gratë duke sjellë një shkëndijë të re në sektorin tonë të energjisë.

- Arijeta Pajaziti Qerimi Drejtore Ekzekutive e Shoqatës së Grave në Sektorin e Energjisë të Kosovës

Image