Po krijohen mundësi të reja për kosovaret

Video shkurt 20, 2019 - 17:14
Lexo tjera detaje

Programi ‘Women in Energy’ nga Millennium Foundation Kosovo (MFK) fokusohet në ofrimin e mundësive për gratë në sektorin e energjisë, duke kontribuar njëkohësisht në rritjen ekonomike.

- Pranvera Dobruna Kryeziu Këshilltare e Lartë për Sektorin e Energjisë në Qeverinë e Kosovës

Image