Shpallje, 14.11.2023

Shpallje, 14.11.2023

Shpallje November 14, 2023 - 14:41

Bajram Hasi shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës fillore “Zekirjah Rexha”, Gjakovë.

Ardit Beqa shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III dhe diplomën e shkollës së mesme ekonomike “Kadri Kusari”, Gjakovë.

Erza Shyti shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Zekirjah Rexha”, Gjakovë.

Edita Daija shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme të mjekësisë “Hysni Zajmi”, Gjakovë.

Hasan Meta shpall të pavlefshme diplomën e shkollës “Hysni Zajmi”, Drejtimi Ndërtimtari – Murator, Gjakovë.

Islam Krelani shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Kadri Kusari”, Gjakovë.

Vesel Haxhimustafa shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hajdar Dushi”, Gjakovë.

Yll Xhiha shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810136293, Gjakovë.

Fatlind Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Kongresi i Manastirit”, Demjan - Gjakovë.

Besire Babalia shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70852438, Gjakovë.

Fatmir Muqaj shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III të SHME “Kadri Kusari”, Gjakovë.

Vlera Zenuni shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, diplomën dhe certifikatën e Testit të Maturës, SHM “Hysni Zajmi”, Gjakovë.

Elsa Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 6-9 të SHFMU “Hasan Zyko Kamberi”, Sllovi - Lipjan.

Xhemë Shurdhiqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Mida Sejdiu shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Laurita Terpeza shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Qemail Haziri shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Dije Uka shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Danijela Stankovic shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Muhamet Uka shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fan Stilian Noli”, Podujevë.

Sanie Mehmeti shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810787674, Podujevë.

Enver Derguti shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71301885, Podujevë.

Mursel Llalloshi shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Rilindja”, Herticë - Podujevë.

Dardan Vllahiu shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Ilaz Durmishi shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Rilindja”, Herticë - Podujevë.

Leonora Çunaku shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Ilir Kunushefci”, Llugë - Podujevë.

Granit Vërshevci shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Faton Hodolli shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Faik Gashi shpall të pavlefshme diploma e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.