Shpallje, 05.06.2023

Shpallje, 05.06.2023

Shpallje June 05, 2023 - 16:35

Egzon Cahanaj shpall të pavlefshme dëftesat e klasave l - V dhe Vl - lX, SHFMU "Mithat Frashëri", Krajkë.

Rinesa Avdaj shpall të pavlefshme dëftesat e klasave l - V, SHFMU "Xhevat Berisha", Prizren.

Blerta Sezallari shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ "Gjon Buzuku", Prizren.

Taulant Sadriu shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12, si dhe diplomën e shkollës së mesme, gjimnazi “Kuvendi i Lezhës”, Viti,

Fatos Osmani shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.