Shpallje, 17.03.2023

Shpallje, 17.03.2023

Shpallje March 17, 2023 - 15:07

DPH “Holiday” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80080239, Prizren.

Raim Saipi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810581604, Prizren.

Merve Morina shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Alija Rama shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 600320197, Prizren.

Besmir Hysa shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMP “Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”, Kaçanik.

Lulzim Hoxha shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Ordinanca Ylli”, me numër 70553694.

Leutrim Hetemi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, NTP “Confort Center” SHPK, me nr. fiskal 600418661, Lipjan.

Besart Morina shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Euromush Rooms LLC” me nr. fiskal 810838691, Prishtinë.

Samir Uka shpall të pavlefshme dëftesën e kl. 6-9, SHFMU “Drita”, Rubofc - Lipjan.

Hajdar Hajdaraj shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

N.N. “Çeliku Konstrukcion” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, Drenas.

Aferdita Nika shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Rilindja”, Dobroshec.

Arbenit Mustafa shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Bekim Uka shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.