Shpallje, 16.03.2023

Shpallje, 16.03.2023

Shpallje March 16, 2023 - 14:53

Selime Krasniqi shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 601569588, Prizren.

Shqipgzon Zhugolli shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Ali Ajeti”, Sfeçel - Podujevë.

Almor Uka shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Rinor Uka shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Antigonë Zeqiri shpall të pavlefshme dëftesat e SHM “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Bahtije Dibrani shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Shaban Shala”, Podujevë.

Mimoza Veliu shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Bajram Berisha shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Eqrem Çabej”, Buricë - Podujevë.

Fahri Uka shpall të pavlefshme gjimnazi” Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Muhamet Abdullahu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810112285, Podujevë.

Dritan Maqastena shpall të pavlefshme dëftesat e SHM “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Rizah Hasani shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Luigj Gurakuqi”, Batllavë - Podujevë.

“Buildersoft” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811432195, Prishtinë.

Argjend Haziraj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811172858 dhe të TVSH-së me nr. 330134445, Prishtinë.