Shpallje, 27.01.2023

Shpallje, 27.01.2023

Shpallje January 27, 2023 - 14:20

Filloreta Kastrati shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Zenel Hajdini”, Tërstenik.

Habib Thaqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Isme Hajdaraj shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I-VIII, SHF “Shotë Galica”, Drenas.

Mentor Limani shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Halil Kastrati shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Donjeta Morina shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Kubranur Mazreku shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me informata, me nr. 811011965, Prizren.

Zarife Xhoxhaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810599136, Prizren.

Ardian Pulaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810989527, Prizren.

Sahit Hetemi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12, SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Shukri Latifi shpall të pavlefshme certifikatën dhe dëftesat e klasave 10, 11, 12, SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.