Shpallje, 24.01.2023

Shpallje, 24.01.2023

Shpallje January 24, 2023 - 15:08

Liman Muja shpall të pavlefshme certifikatën, murator – ndërtimtari, QAP, Ferizaj.

Bendisa Vagagji shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Qendra e Kompetencës”, Prizren.

Xhymret Severi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810578817, Prizren.

Xhymret Severi shpall të pavlefshme certifikatën numrit fiskal 600324595, Prizren.

Remzi Cakiqi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Idriz Hoxha shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I-VIII, SHF “Rasim Kiçina”, Drenas.

Mexhid Hoxha shpall të pavlefshme dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Osman Thaqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I-VIII, SHF “Hasan Prishtina”, Llapushnik.

Gentrit Morina shpall të pavlefshme dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.