Shpallje, 20.01.2023

Shpallje, 20.01.2023

Shpallje January 20, 2023 - 14:25

Gazmend Dacaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811382134, Prizren.

Ariana Duraku shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Valbon Mollakuqe shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I, II, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Sami Sylbije shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70192250, Prizren.

Sami Sylbije shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600358776, Prizren.

Arton Morina shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Edon Sylaj shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Albin Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Abedin Bujupi”, Drenas.

Fatmir Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Gentrit Kastrati shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Drilon Elshani shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Shqiprim Leku shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.