Shpallje, 19.01.2023

Shpallje, 19.01.2023

Shpallje January 19, 2023 - 15:13

Artan Hasi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810613415, Prizren.

Berat Mazreku shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811005207, Prizren.

Zenun Shehi shpall të pavlefshme nostrifikimin e diplomës KDP-13-800, Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan.

Enver Hyseni shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Bekim Llugiqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Mujë Bllaca shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Malsore Hajdini shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I-VIII, SHF “Xheladin Gashi-Plaku”, Komoran.

Gëzim Gashani shpall të pavlefshme dëftesën e kl. I-VIII, SHF “Zenel Hajdini”, Drenas.

Florent Zekaj shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Arlinda Nishori shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Valmire Dvorani shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Betim Gashi shpall të pavlefshme diplomën edhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Përparim Kastrati shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Zeqir Binaku shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I-VIII, SHF “Naim Frashëri”, Gllobar.

Qamile Dvorani shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Artan Hasi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810613415, Prizren.

Berat Mazreku shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811005207, Prizren.